Amsterdam bespaart energie

Amsterdam heeft in de loop van de jaren diverse beleidsmaatregelen en regelgeving genomen om energie te besparen.
Een aantal onderdelen van het programma zijn:
– Energiestrategie Amsterdam 2040
– Investeringsfonds
– Energiebesparingsprogramma
– Duurzame elektriciteit (productie en leveren)
– Duurzame verwarming
– Ondernemersprijs voor duurzaam ondernemen
– Energieneutraal bouwen
– Zuinige openbare verlichting
– Schone lucht en vervoer

Besparen
Een van de subsidieregelingen in Amsterdam is de Subsidie Woningisolatie. Mensen met een eigen koophuis kunnen online subsidie aanvragen voor isolatie. Een van de voorwaarden is dat de woning voor het jaar 2002 was opgeleverd. Men kan 15% subsidie krijgen met een maximum van 5000 euro. In mei 2014 was er bijna 900.000 subsidie beschikbaar. In het stadsdeel Zuid was meer dan 3 ton te vergeven. De andere stadsdelen moesten het met aanzienlijk minder doen: 80.000 – 106.000 euro. Een andere subsidieregeling is de energielening. Behalve individuele eigenaars kunnen ook verenigingen van eigenaars en kleine particuliere verhuurders gebruik maken van deze regeling. De annu├»teitenlening heeft een looptijd van 10 jaar en er kan tussen de 5.000 – 15.000 euro geleend worden. Meer informatie op subsidie energie.

Klimaatbureau

Het programmabureau Klimaat en Energie heeft als taak om alles te coordineren en in de gaten te houden. Zo worden ieder jaar het programma geformuleerd en de voortgang van alle onderdelen bewaakt. In het Energiecafe kunnen de medewerkers van de verschillende programma’s met elkaar kennis maken. Het cafe wordt een paar keer per jaar georganiseerd. De Klimaatraad is het orgaan dat advies uitbrengt. In de raad zitten vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, universiteiten en milieuorganisaties.

Investeren

Het Amsterdams Investeringsfonds investeert in projecten van duurzame energie. Zo werd met geld van het fonds de Westergasfabriek geisoleerd en kreeg het zuiniger lampen. Op het dak van de RAI werden zonnepanelen aangelegd. Verder zijn er diverse zonne-energie installaties aangelegd o.a op wooncomplex Kruger en wooncomplex Tidore.

Noord-Holland energie

De provincie Noord-Holland investeert in duurzame energie en ondersteunt daarom verschillende iniatieven. De Energy Board is een samenwerking van de overheid, onderwijs en het bedrijfsleven in Noord-Holland. De board adviseert de provincie over duurzame energie en duurzaam ondernemen. Tijdens de regionale bijeenkomsten wordt met elkaar overlegd over projecten en de laatste ontwikkelingen. De Energy Board verstrekt geen subsidies. Een ander iniatief is de stichting Energy Valley. Hierin wordt samen gewerkt met de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. De provincies hopen o.a dat met groene energieactiviteiten de werkgelegenheid zal groeien.

Zonne energie

De landelijke subsidiepot voor zonnepanelen mag dan sinds 2014 op zijn. Maar bedrijven en non-profitinstellingen kunnen nog steeds een aanvraag in dienen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) 2014. Er is nog ruim drie miljard euro