Amsterdam energiebedrijf

Gemeentelijk energiebedrijf
Amsterdam EnergieBedrijf (AEB) is een Naamloze Vennootschap die geheel eigendom is van de gemeente Amsterdam. Het bedrijf werkt samen met een aantal strategische partners in Noord-Holland. Zo wordt met Nuon samengewerkt in het duurzame energie project Westpoort Warmte (WPW). Met Havenbedrijf Amsterdam en het Waternet worden groene projecten in de haven gerealiseerd zoals groen gas produceren uit rioolslib. Het afvalbedrijf verwerkt alle soorten afval uit Amsterdam en 19 naburige gemeenten. Ook is het stroomverbruik van de overheid in Amsterdam grotendeels afkomstig van het AEB (publieke gebouwen, stadsverlichting, metro, tram). Er werken ongeveer 400 medewerkers bij AEB. Ieder jaar kunnen er 40 scholieren en studenten stage lopen. Op Youtube staan tientallen filmpjes met informatie en voorlichting over allerlei onderwerpen zoals stadswarmte, hergebruik, afval scheiden, gevaarlijk afval en werk.

Nuon

Nuon is een van de grootste energieleveranciers van Nederland. In 2013 is er een City Partnership gesloten met de gemeente Amsterdam om meer groene energie te leveren en op energiekosten te besparen. Woningen in de hoofdstad worden energiezuiniger gemaakt en de productie van windenergie zal worden vergroot. Doordat de gemeente energieleningen verstrekt kunnen inwoners op een voordelige wijze hun woningen meer duurzaam maken door o.a zonnepanelen aan te schaffen. Amsterdam wil het stadswarmtenet sterk uitbreiden en zowel bestaande woningen als nieuwbouwhuizen op dit netwerk aansluiten. Er zijn in de stad 900 openbare laadpunten waarvan energiebedrijf Nuon er ruim 400 beheert. In 2016 moeten er 2000 laadpunten gerealiseerd zijn. Nuon gaf zelf al het goed voorbeeld: in 2013 verhuisde het hoofdkantoor naar een nieuw gebouw in Amsterdam Zuidoost. De 2100 medewerkers kregen allen 1 verhuisdoos voor hun spulletjes. In het nieuwe pand van 6 verdiepingen werd overgeschakelt op het Het Nieuwe Werken met flexibele werkplekken, duurzame energie en zo min mogelijk papierverbruik.

Energiecoöperaties

In Amsterdam zijn enkele energiecoöperaties die hun groene stroom betrekken van duurzame energiebedrijven. Amsterdam Energie is een coöperatie die windenergie koopt bij Kennemerwind en biomassastroom bij het Afval Energiebedrijf Amsterdam. Het liefst zou Amsterdam meer windmolens willen bouwen maar het Provinciaal Bestuur werkt tegen. Dit doen ze door allerlei regels te maken die meer strikt zijn dan de wettelijke norm.