Energieneutraal

Amsterdam zelfbouw

Amsterdam geeft subsidies voor energieneutrale zelfbouwwoningen. Als de score op de Menukaart Energieneutrale Zelfbouw hoger dan 34 is kan men 1500 euro subsidie krijgen (1000 euro in 2015). De menukaart is door de gemeente Amsterdam ontwikkeld en bestaat uit 10 energie besparende maatregelen. Enkele onderdelen zijn goed geisoleerd glas, warmteterugwinning, hotfill en duurzame elektriciteit. Amsterdam heeft tientallen kavels verspreid over de gemeente voor individuele zelfbouw of collectieve zelfbouw. Veel kavels moeten nog nader bepaald worden. Ongeveer 16 kavels voor individuel zelfbouw en 10 collectieve zelfbouw zijn direct beschikbaar of in de loop van 2014. Voor sociale huurwoningen is geen subsidie beschikbaar.
Amsterdam berekent de extra kosten voor een energieneutrale woning op 8000 euro. De energierekening zou ongeveer 40 euro dalen terwijl de maandlasten met 25 euro stijgen.

Renoveren

Energieneutraal behoeft geen nieuwbouw te zijn maar kan ook in bestaande gebouwen. Zo gaat de gemeente Amersfoort 2000 woningen en negen scholen energieneutraal renoveren voor het jaar 2020. Dit wordt ondermeer gedaan met subsidie uit Europa. De provincie Gelderland heeft in samenwerking met 5 grotere gemeenten een fonds opgezet waarin mensen kunnen lenen voor hun renovatie. Per gemeente kunnen 10-20 woningeigenaren een lening krijgen van 50.000 euro maximaal met een rente van 2%.

Energieneutraal

Het betekent dat er evenveel duurzame energie gebruikt wordt als dat men zelf opwekt heeft. Een energieneutrale woning wordt ook wel nulwoning of energienulwoning genoemd. Door energiezuinige apparaten en energiebesparende maatregelen (zoals isolatie, driedubbel glas) wordt het energieverbruik behoorlijk beperkt. Zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen moeten de energie opwekken en het huis verwarmen. In de zomer wordt het teveel aan energie doorgegeven aan het elektriciteitsnet. In de wintermaanden (als de zonnepanelen minder stroom leveren) ontvangt men dan weer energie terug.

In 2020 is de doelstelling van de landelijke overheid dat elke nieuwbouwwoning
energieneutraal
moet zijn. Overheidsgebouwen moeten zelfs voor 2018 al energieneutraal zijn. Daarnaast moeten vanaf 2020 300.000 gebouwen per jaar zuiniger gemaakt worden. Minister Spies heeft hiervoor enkele convenanten voor energiebesparing getekend. Organisaties en bedrijven die gebouwen beheren kunnen ook stapsgewijs hun energieverbruik omlaag brengen. De doelstelling van energieneutraal vloeit voort uit Europees beleid dat in 2018 gebouwen in 2018 bijna-energieneutraal moeten zijn. Nederland loopt voor op Europa door in 2020 alle nieuwbouw al volledig energieneutraal te hebben. Sommige denken dat dit een reele verwachting is terwijl anderen dit te ambitieus vinden.